Các tài liệu phục vụ ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2018
Gửi ngày 10 tháng 4 năm 2018 lúc 10:33 am

(Công ty than Hà Lầm) -

Dự thảo chương trình Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP Than Hà Lầm - Vinacomin.

+) Giấy xác nhận V/v: Đăng ký tham dự họp ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP Than Hà Lầm - Vinacomin.

 


[In trang]    [Đóng]