BCTC năm 2017 (trước kiểm toán)
Gửi ngày 20 tháng 1 năm 2018 lúc 7:58 am

(Công ty than Hà Lầm) -

               Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
                Các cổ dông của Công ty.
 

Báo cáo tài chính 2017 (trước kiểm toán)

(Xin mời click vào đường link trên để xem chi tiết)

 


[In trang]    [Đóng]