THAN HÀ LẦM: TỔNG KẾT CÔNG TÁC SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 VÀ HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2021

Chiều ngày 19/1, Công ty CP Than Hà Lầm tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Hội nghị người lao động năm 2021. Dự chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Vũ Thành Lâm, Thành viên HĐTV Tập đoàn; Phạm Hồng Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn TKV; Nguyễn Văn Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy TQN…

(Các đại biểu dự hội nghị)

Theo báo cáo, năm 2020, Công ty CP Than Hà Lầm đã thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa đảm bảo ổn định sản xuất, kinh doanh. Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, đảm bảo việc làm, thu nhập và đời sống của người lao động, đảm bảo an toàn trong sản xuất. Kết quả: than nguyên khai sản xuất được hơn 2,67 triệu tấn, đạt 100% kế hoạch; than tiêu thụ trên 2,52 triệu tấn, đạt 102% kế hoạch; mét lò đào CBSX đạt 9.500m. Đặc biệt, Công ty đã phát huy hiệu quả 02 lò chợ cơ giới hóa đồng bộ công suất 1,2 triệu tấn/năm và 600.000 tấn/năm, sản lượng than lò chợ cơ giới hóa đạt trên 1,6 triệu tấn, chiếm trên 67% sản lượng than hầm lò. Nhờ đó, Công ty đã hoàn thành kế hoạch doanh thu sản xuất than đạt hơn 2.700 tỷ đồng, đạt 101,1% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt 43,4 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch năm; tiền lương bình quân đạt 15,4 triệu đồng/người/tháng, tăng 10,8% so với năm 2019, trong đó, tiền lương thợ lò đạt 20,8 triệu đồng/người/tháng, tăng 14,9% so với năm 2019.

Năm 2021, Than Hà Lầm quyết tâm giữ vững công tác an toàn, ổn định sản xuất, cải thiện điều kiện làm việc, tăng thu nhập cho người lao động; thực hiện các công trình trọng điểm như: chuyển diện sản xuất lò chợ cơ giới hóa đồng bộ công suất 600.000 tấn than/năm; các công trình phục vụ vận chuyển vật liệu, thiết bị và chở người… nhằm cải thiện hơn nữa điều kiện làm việc và tăng năng suất lao động. Công ty phấn đấu khai thác 2,35 triệu tấn than nguyên khai; tiêu thụ hơn 2,45 triệu tấn; đào lò CBSX 10.280m; doanh thu sản xuất than 3.001 tỷ đồng; tiền lương bình quân 15,2 triệu đồng/người-tháng…

(Thành viên HĐTV Tập đoàn Vũ Thành Lâm đánh giá cao những kết quả ấn tượng của Than Hà Lầm về sản lượng than cơ giới hóa và thu nhập của CNLĐ tăng cao so với 2019)

Ghi nhận và biểu dương những thành tích đạt được trong năm 2020 của Than Hà Lầm, Thành viên HĐTV Tập đoàn Vũ Thành Lâm đánh giá cao những kết quả ấn tượng của Công ty về sản lượng than cơ giới hóa và thu nhập của CNLĐ tăng cao so với 2019.

Về nhiệm vụ năm 2021, Thành viên HĐTV Tập đoàn Vũ Thành Lâm đề nghị, Công ty bám sát chủ đề năm 2021, mục tiêu “An toàn - Phát triển - Hiệu quả” và Nghị quyết của Đảng bộ Tập đoàn, của Đảng ủy TQN về thực hiện nhiệm vụ năm 2021, tập trung chỉ đạo, điều hành hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD. Tiếp tục phát huy hiệu quả các lò chợ cơ giới hóa đồng bộ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới, cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa trong các khâu sản xuất; hoàn thành các công trình đầu tư phát triển sản xuất và cải thiện điều kiện làm việc, đi lại cho thợ lò, đảm bảo công tác môi trường, an ninh trật tự…

                                                                (Khen thưởng các tập thể và cá nhân xuất sắc)

Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm cán bộ quản lý, bầu đại biểu dự hội nghị người lao động cấp Tập đoàn năm 2021 và công bố các quyết định của Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, của Giám đốc Công ty khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất năm 2020.

TỔNG HỢP