THAN HÀ LẦM – TỔ CHỨC TỌA ĐÀM VỀ CÔNG TÁC AT-VSLĐ

         Ngày 19/05/2019, Công ty CP Than Hà Lầm – Vinacomin đã tổ chức tọa đàm nâng cao công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng ngừa sự cố tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Đây là một trong những hoạt động trong “Tháng hành động về AT-VSLĐ” năm 2019.

          Tham dự buổi tọa đàm có các đồng chí: Trương Ngọc Linh – Phó Giám đốc phụ trách An toàn; Thường trực Công đoàn Công ty; Phòng An toàn; Trưởng, phó các phòng Kỹ thuật công nghệ mỏ, Cơ điện vận tải, Thông gió thoát nước, Tổ chức lao động; Quản đốc, Chủ tịch Công đoàn bộ phận; Mạng lưới ATVSV các đơn vị trong toàn Công ty.

 

(Toàn cảnh chương trình tọa đàm)

 

          Tại buổi tọa đàm, cán bộ, người lao động của Công ty đưa ra những câu hỏi, phương án xử lý tình huống và các giải pháp cải thiện điều kiện làm việc liên quan đến ATVSLĐ, phòng ngừa tai nạn lao động đối với các đồng chí là: Công nhân thợ bậc cao; An toàn vệ sinh viên; Công nhân lao động tuyển mới; Quản đốc đơn vị; Chủ tịch Công đoàn đơn vị; Công nhân bị tai nạn lao động…Qua buổi tọa đàm nhằm giúp cán bộ quản lý, công nhân và người lao động trong Công ty nhận thức đầy đủ hơn tầm quan trọng của công tác bảo đảm ATVSLĐ, đồng thời đề ra và tổ chức thực hiện các giải pháp cụ thể, không ngừng đổi mới phương pháp quản lý phù hợp với thực tiễn để tổ chức thực hiện hiệu quả các mặt công tác ATVSLĐ.

           

 

 

(Đ/c Trịnh Ngọc Toản – Chủ tịch Công đoàn Công ty phát biểu chỉ đạo tại buổi Tọa đàm)

          Phát biểu tại chương trình tọa đàm, đ/c Trịnh Ngọc Toản – Chủ tịch Công đoàn Công ty đánh giá cao sự phối hợp có hiệu quả của cơ quan chuyên môn, các phòng ban đơn vị trong toàn Công ty về việc xây dựng các nội dung phát động thực hiện Tháng công nhân – Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019. Đồng chí nhấn mạnh Công ty cần làm tốt hơn nữa công tác đảm bảo ATVSLĐ trong thời gian tới, đặc biệt là các đơn vị sản xuất hầm lò.

          Cũng tại buổi tọa đàm, đ/c Trương Ngọc Linh – Phó Giám đốc phụ trách công tác ATVSLĐ của Công ty đã trình bày “Chiến lược về công tác ATVSLĐ giai đoạn 2018 – 2023”, trong đó 03 mục tiêu tổng quát đó là: Đảm bảo môi trường lao động an toàn; Nâng cao sức khỏe người lao động; Giảm dần TNLĐ và sự cố. Mục tiêu cụ thể nhằm: Giảm 5% TNLĐ nặng hàng năm, giảm 10% TNLĐ nhẹ hàng năm, giảm 5% sự cố lao động loại II hàng năm, giảm 10% số người vi phạm KTAT, và giảm 5% số người bệnh nghề nghiệp. Các giải pháp thực hiện gồm: tiếp tục phòng ngừa và kiểm soát các nguy cơ rủi ro, đầu tư trang thiết bị cải thiện điều kiện cho người lao động, nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe người lao động, bệnh nghề nghiệp và tăng cường kiểm tra môi trường lao động, tiếp tục tuyên truyền để nâng cao ý thức người lao động và từng bước hình thành văn hóa an toàn lao động, nâng cao năng lực của bộ máy quản lý và hiệu quả quản lý an toàn lao động, xây dựng các chính sách về an toàn lao động một cách hiệu quả.

 

(Đ/c Trương Ngọc Linh – P.Giám đốc phụ trách công tác ATVSLĐ trình bày “Chiến lược về công tác ATVSLĐ giai đoạn 2018 – 2023” tại Chương trình Tọa đàm)

 

          Chương trình tọa đàm đã thành công tốt đẹp, các đồng chí CBCNV dự tọa đàm đã nêu cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, tiếp thu đầy đủ các nội dung chuyên đề, thẳng thắn trao đổi những vấn đề chưa rõ, những hạn chế bất cập trong hoạt động thực tiễn của mình. Qua đó nhìn lại những vấn đề phát sinh trong công tác chuyên môn, từ đó giúp công nhân lao động tự chủ trong hành động và nắm vững nội dung, tích lũy nhiều kinh nghiệm áp dụng vào thực tế tại đơn vị. Sau buổi tọa đàm các CBCNV trở về đơn vị tổ chức tuyên truyền cho người lao động nghiêm túc chấp hành các biện pháp về ATVSLĐ, không để xảy ra các sự cố, tai nạn lao động nghiêm trọng, góp phần xây dựng đơn vị và Công ty ngày càng phát triển ổn định, bền vững./.

Thanh Tùng